december, 2023

Drømmen bliver til virkelighed i Nyborg: Nu kommer der kulturværksteder på Bastionen

Banebrydende kulturværksteder og nye muligheder for kulturel udfoldelse er ikke længere kun en drøm for Bastionen i Nyborg. Drømmen bliver til virkelighed, da finansieringen af Kulturloftet efter fire års arbejde er på plads. Ombygningen starter i sommeren 2024.

I fire år er der arbejdet på at nytænke kulturværksteder og styrke den kreative udfoldelse i Nyborg. Visionen føres nu ud i livet efter de sidste midler er kommet i hus.

Allerede til sommer begynder det kommende Kulturloft på Bastionen af tage form, fortæller drivkraften og projektleder bag projektet Tue Fabricius.

”Ideen startede med et utæt tag, som vi skulle bruge mange millioner på at reparere, uden at få yderligere kultur ud af den investering. Derfor gik vi for fire år siden i gang med at skabe et projekt i de uudnyttede tagrum og tomme etager. Derefter er fulgt utallige timer med sparring, inddragelse af aktører og samarbejder med arkitekter, ejendomsafdelingen og fonde. Det er en fantastisk følelse at vi nu kan komme i gang med at skabe et helt nyt slags kulturværksted – til gavn for borgerne i Nyborg, og til eksempel for provinsbyer i hele landet. Særlig stor tak til Lokale og Anlægsfonden og Projekt Start, der har været sparringspartnere hele vejen”, siger projektleder for Kulturloftet, Tue Fabricius.

Helt præcist har Bastionen indsamlet 15.275.000 kroner i fondsmidler. I alt har fire bidragsydere givet tilsagn om at støtte Bastionen, hver til sin del af projektet.

Det glæder borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs.

”Med alle disse fondstilsagn, får vi et kulturhus, som ikke kun huser musik og kulturelle events, men som nu også indbyder til kreativ udfoldelse – det er kronen på værket for Bastionen.”

”Jeg bliver særligt stolt over, at dette ikke er en kopi af noget andet, men et kulturkoncept, som er udviklet helt specielt til Nyborg Kommune, med øje for det sociale aspekt, talentudvikling, tilgængelighed og et moderne syn på fritidslivet. Det er en enormt stor milepæl i fortsat at udvikle Nyborg til at være en attraktiv by at bosætte sig i”, siger borgmesteren.

Midlerne kommer blandt andet fra Lokale og Anlægsfonden, som har givet tilsagn på 6,875 millioner til de lokaler, som skal huse kulturværkstederne samt den nye brug af lokalerne på 2. salen. Lokale og Anlægsfonden har været med som meget værdifuld sparringspartner på projektet i mere end 3 år.

”Bastionen er et moderne kulturhus, der med afsæt i bæredygtighed vil skabe et nyt kreativt mødested og danne ramme om stærke inkluderende fællesskaber” siger Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Derudover har den filantropiske forening Realdania støttet med 5 millioner kroner og har lagt vægt på, at projektet har en klar strategi for, hvordan man vil arbejde med bæredygtige tiltag, der både bevarer den gamle teaterbygnings arkitektoniske værdier, genbruger materialer og samtidig mindsker energiforbruget.

”Vi ser et stort potentiale i, at Kulturloftet kan blive et dynamisk mødested for de lokale. Der ligger klare planer for, hvordan man vil inddrage forskellige kulturaktører og for, hvordan STU-elever skal være en del af dagligdagen på Kulturloftet og bidrage til driften,” siger Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania.

Energistyrelsen har givet tilsagn på 2,4 millioner kroner til energioptimering i hele bygningen – midlerne fra Energistyrelsen er tildelt fra pulje til energirenovering af bevaringsværdige bygninger. Disse midler sikrer blandt andet at de flotte glaspartier på siderne af Bastionen renoveres.

Tilbage i september kunne Bastionen offentliggøre tilsagnet fra Nordea-Fonden på 1 millionkroner til aktiviteter og materialer til kulturværkstedet.

At Kulturloft-projektet nu er en realitet med den historisk store fondsdonation glæder også særligt formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Sonja Marie Jensen.

”Det er historisk, den største fondsdonation til Nyborg Kommune – og det er historisk flot gået! Jeg er virkelig glad for, at fondene har set hvilken perle det her bliver. Projektet bliver banebrydende i sin åbenhed, sit mix af flere kunstarter, stilarter og forhåbentlig med en meget blandet brugerskare”, siger hun.

Det er arkitektfirmaet ReVærk, der har udarbejdet projektet. ReVærk arbejder dedikeret med bæredygtighed og har med stor nysgerrighed genbrugt husets oprindelige byggemetoder i valget af nye løsninger.

Du kan læse mere om projektet her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Tue Fabricius, projektleder. Tlf. 21655580, e-mail: tff@nyborg.dk

Søren Tideman Lassen, kommunikation og presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk

Flere nyheder

januar, 2024

Velkommen til Bastionen i 2024

december, 2023

Vil du være med til at forme Bastionens nye kulturværksteder?

Tilmeld dig

nyhedsbrevet