Data- og privatlivspolitik

 

Databeskyttelse og brugervilkår

Hos Bastionen bekymrer vi os om dit privatliv, så når du interagerer med os og vores forskellige kanaler, som hjemmeside, nyhedsbrev, andre online kanaler eller køber billetter til vores arrangementer, behandler vi altid dine data med største fortrolighed og sikkerhed. I vores data- og privatlivspolitik kan du læse om hvordan og hvorfor vi behandler de personoplysninger, som du giver os tilladelse til.

 

Privatlivspolitik

1. Indledning

1.1. Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Bastionen indsamler oplysninger om dig

 

2. Dataansvarlig for personlige oplysninger

2.1. Bastionen Nyborg, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, CVR.nr.: 29189722, er den dataansvarlige. Det betyder at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

 

3. Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

3.1. Vi sørger for at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:
a) At lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner.
b) At besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner.
 c) at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder).
d) At give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder).
e) At give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, telefonnummer, e-mail.
f) At hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester til din fordel. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), IP-adresse samt webadfærd. 
g) At oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Bastionen kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), IP-adresse samt webadfærd.
h) At overføre de personlige oplysninger til arrangementsarrangøren – for at opfylde kontrakten. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordredetaljer, klienttilladelser

3.2. Vores juridiske grundlag for behandling er:
a) Dit samtykke;
b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;
c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Bastionen;
d) Behandling er nødvendig med henblik på Bastionens eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos Bastionen eller en tredjepart: Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

3.3. Bastionen opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for os at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder Bastionen dine personlige oplysninger i 2 år derefter, jf. erklæring fra “Forbrugerombudsmanden” om sletning af samtykkeoplysninger. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, sletter Bastionen også dine personlige oplysninger. Alle transaktionsdata gemmes, uafhængigt af GDPR, i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

 

4. Dine rettigheder

4.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2. Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet
nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage. Ønsker du, at afmelde vores nyhedsbrev, kan du gøre det ved at klikke på ’Fjern mig fra listen’ nederst i vores nyhedsbrev.

4.3. Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

4.4. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

 

5. Overførsel af personlige oplysninger

5.1. Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2. Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3. Bastionen er udlejer af sale ifm. arrangementer til eksterne arrangører. Til disse arrangementer købes billetterne via vores og vores leverandørs hjemmeside. Disse arrangører kan opsamle data omkring dit køb med formålet at sende dig billetter, og kan benyttes ved yderligere markedsføring.

5.4. Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.5. Dine personlige oplysninger opbevares & behandles af disse af vores samarbejdspartnere: Tixly (Vores billetsystem), Nyborg Kommune, Mailchimp, Meta Platforms (Facebook og Instagram), Yesplan (intern platform til arrangørinformation).

5.6. Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

6. Kontaktoplysninger

6.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:
Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg. CVR.nr.: 29189722, Nyborg Kommune. E-mailhenvendelse til Bastionen på bastionen@nyborg.dk
Cookiepolitik
For generel information om cookies, henviser vi til vores cookiepolitik.

 

Datasikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. På Bastionens hjemmeside tager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. 

Det samme gør vi, når du køber din billet igennem vores samarbejdspartner Tixly. Når du bliver bedt om at indtaste oplysninger, som for eksempel betalingskortnummer og udløbsdato, sker indtastningen krypteret med den bedste krypterings-software på markedet – pt. SSL (Secure Socket Layer). Ønsker du at vide mere om SSL, kan du besøge www.betaling.dk. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse opbevares ikke krypteret, men alle oplysninger som afgives i forbindelse med købet, transmitteres krypteret. 

Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte oplysninger online, ligesom vi har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne offline. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og personbehandlingspolitik. Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

 

Køb/bestilling

Når du køber eller bestiller billetter hos Bastionen, igennem vores samarbejdspartner Tixly, registrerer vi information om dig som køber, herunder navn, adresse, e-mail og betalingskort. Informationerne bruges til at sende købte billetter og praktiske informationer til dig. 

Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig. I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger i vores Cookiepolitik, opbevares oplysninger om køb i det omfang Bastionen er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven. Ligeledes gælder, i tillæg til hvad der fremgår af vores Cookiepolitik, at dine personoplysninger generelt kan bruges til at kontakte dig i forbindelse med oplysninger om tilsvarende arrangementer, hvor det formodes, at du har en interesse i at modtage informationerne.

Såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven. Vi henviser i øvrigt til Bastionens Cookiepolitik, så længe du opholder dig på Bastionens hjemmeside, hvorfra der linkes til billetsalget.

 

Senest opdateret: 22.01.2024

Tilmeld dig

nyhedsbrevet